donderdag, 30 maart 2017

Volop gesprek op drukbezochte informatieavond

De informatieavond herontwikkeling gebied sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk was druk bezocht. Onder de ruim 100 belangstellenden waren veel omwonenden en mensen van de diverse sportverenigingen. Maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, raadsleden en media waren erbij op 10 april bij Elinkwijk. Doel was iedereen te betrekken bij de visieontwikkeling voor dit gebied en met elkaar ideeën, wensen en zorgen uit te wisselen.

Dromen
De aftrap van de avond was aan Peter Vogelzang, die sprak namens het bestuur van Elinkwijk, en Gert Dingemans, namens de gezamenlijke sportverenigingen van Daalseweide. Zij deelden hun dromen over de toekomst: een nieuwe impuls voor de sportparken, in een mooi gebied waar het aantrekkelijk is om te sporten, met meer sporten en in verbinding met de wijk.

Meer te bieden
De beide wethouders Franko Živković-Laurenta (Stichtse Vecht) en Paulus Jansen (Utrecht) namen het stokje over. Beide gemeenten hebben de handen ineengeslagen nadat de sportverenigingen op sportpark Daalseweide het initiatief had genomen. Hoe kunnen we dit gebied vernieuwen, zodat iedereen ervan kan profiteren en we de stap ‘over de grens’ kunnen zetten. Als het aanbod wordt verbreed, heeft het gebied straks steeds meer te bieden voor sporters in de buurt.
In reactie op een kritische vraag van een omwonende benadrukken de wethouders dat er écht nog geen plan ligt. De gemeenten haken in op een initiatief van de sportverenigingen van Daalseweide. “Vanavond horen we graag van u welke ideeën er bij ú zijn.” Waarop zij de bal doorspelen naar de vele ‘spelers in het veld’, verzameld in de sportkantine van Elinkwijk.

Gesprekstafels
Dat het onderwerp leeft, beluisterde je ook aan de gesprekstafels. Na een korte presentatie over het onderwerp, gingen mensen geanimeerd met elkaar in gesprek over de kansen, zorgen en samenwerkingsmogelijkheden die zij zien. Ten slotte werden de highlights gedeeld.
Zorgen zijn er vooral over de overlast bij extra drukte als er meer gesport wordt en bij mogelijke woningbouw. Denk bijvoorbeeld aan parkeren, geluid en veiligheid. Een oproep aan de gemeenten om te werken aan vertrouwen en mensen goed te blijven betrekken, krijgt veel bijval. Maar er komen ook veel kansen op tafel: een natuurpark, een recreatieve route waar veilig gefietst kan worden (‘mini-lint’), een ‘skatepark’ voor kinderen, een buurtwinkel, meer samenwerking tussen clubs en met de buurten eromheen.

Verder meepraten?
We gaan nu verder met de ‘oogst’ van deze avond. Er komt nog uitgebreidere informatie op deze site. Iedereen die zijn of haar emailadres heeft achtergelaten, krijgt bericht als daar nieuwe informatie op te vinden is.
Wilt u verder meedenken en praten over de visieontwikkeling? U bent van harte welkom bij de twee ontwerpateliers die we de komende maanden houden. Als de data bekend zijn, worden deze op de site plaatst..