vrijdag, 07 juli 2017

Sfeerimpressie 2e Ontwerpatelier 26 juni 2017

Sfeerimpressie tweede Ontwerpsessie van het project Zuilense Vecht
De tweede bijeenkomst op maandag 26 juni was weer druk bezocht. Bewoners, raadsleden, vertegenwoordigers van sportverenigingen en andere betrokkenen hebben meegedacht over drie varianten voor de herontwikkeling van het sportparkengebied. Deze zijn opgesteld door de beide gemeenten op basis van de resultaten van de eerste bijeenkomst. Er is weer veel nieuwe informatie opgehaald, waar de gemeenten mee aan de slag gaan.

Drie varianten: wat is goed en wat kan beter?
De bijeenkomst begon met een toelichting van de stedenbouwkundige op de drie uitgewerkte varianten. De aanwezigen gingen vervolgens in roulerende groepen met de drie varianten aan de slag: wat is goed aan de variant en wat kan beter?

Hieronder een aantal reacties op de drie varianten:

Variant 1: behoud van bestaande structuren
In de eerste variant verandert er zo min mogelijk aan de structuur van de sportparken. Voetbalvereniging Elinkwijk wordt wel verplaatst in deze variant. De reacties hierop waren wisselend. Extra woningen aan de kant van Maarssen leveren volgens bewoners extra parkeerdruk op, die toch al aanzienlijk is. Anderen waren positief, b.v. over de afnemende parkeerdruk bij het Theo Thijssenplein in Utrecht en het lint door het sportpark heen voor skeeleren, fietsen en wandelen.

Variant 2: hoge ambities
Bij deze tweede variant wordt voetbalvereniging Elinkwijk verplaatst richting sporthal Zuilen. De Maarssense voetbalclubs nemen intrek in een nieuw, gezamenlijk gebouw naast de sporthal van korfbalvereniging OVVO. Positieve reacties op deze variant gingen o.a. over de mooie aankleding van het lint, met daaraan een aantal faciliteiten voor (ongeorganiseerd) sporten. Wel waren er zorgen over o.a. de bebouwing aan de Utrechtse kant (m.n. aan de kant van de Amsterdamsestraatweg) en over de toenemende parkeerdruk.

Variant 3: combinatievariant
In de laatste variant blijft voetbalvereniging Elinkwijk op de huidige plek. Als positief wordt o.a. gezien dat het natuurspelen op een centrale plek is ingetekend (kinderen kunnen hier gemakkelijk naartoe), dat het Wellant College goed is aangesloten op het gebied en dat het aantal nieuwe woningen in deze variant wat beperkter is. Het parkeren bleef voor velen ook een belangrijk aandachtspunt.

De bijeenkomst werd afgesloten door wethouder Zivkovic Laurenta van gemeente Stichtse Vecht. Hij bedankte alle aanwezigen voor het meedenken.

De komende tijd werken we de drie varianten uit tot één kansrijke en realistische variant, op basis van de reacties. Op 14 september wordt er een brede inloopavond georganiseerd, waarbij de gekozen variant wordt gepresenteerd aan alle geïnteresseerden. Een uitnodiging volgt nog.

Zie de afbeeldingen onderaan voor de verschillende varianten.