dinsdag, 01 augustus 2017

Belangrijke wijziging: informatieavond 14 september verzet naar 18 september van 20:00-21:30

De informatieavond van 14 september is verschoven naar 18 september van 20:00-21:30.

Op 24 mei en 26 juni jl. hebben de twee ontwerpsessies plaatsgevonden van de herontwikkeling van het sportparkgebied Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Bewoners, sportbesturen, raadsleden en andere geïnteresseerden hebben in groepjes meegedacht over verschillende varianten voor een toekomstvisie.

Op 18 september worden er tijdens de brede informatiebijeenkomst twee eindvarianten gepresenteerd aan alle geïnteresseerden. De twee eindvarianten zijn opgesteld op basis van alle reacties tijdens de twee werkateliers.

Nadere invulling van het programma en de locatie op 18 september volgt.