dinsdag, 12 september 2017

Uitnodiging informatiebijeenkomst herontwikkeling gebied sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben de afgelopen maanden samen met de sportclubs, bewoners en andere belanghebbende partijen gewerkt aan een gebiedsvisie voor de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Op maandag 18 september om 20:00 uur bent u welkom om aanwezig te zijn op de afsluitende informatiebijeenkomst.

Vernieuwing sportparkgebied: klaar voor de toekomst
Een sportpark dat klaar is voor de toekomst. Met vitale sportverenigingen, moderne accommodaties en een breder sportaanbod. Eén met de buurt en verbonden met de groene omgeving. Dat is de ambitie van de gebiedsvisie die in de maak is. De unieke ligging, vlakbij de Vecht, biedt volop mogelijkheden voor een nieuw aanbod van sporten, ongeorganiseerd bewegen, zoals hardlopen, outdoor-fitness en skaten, en recreatie.

Wat is er de afgelopen maanden gedaan?
Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 10 april en de twee ontwerpateliers op 24 mei en 26 juni hebben bewoners, sportbesturen, raadsleden en andere geïnteresseerden in groepjes meegedacht over verschillende varianten voor een gebiedsvisie op het gebied.

Er is nagedacht hoe de sportparken beter verbonden kunnen worden met de omliggende buurten door een open, groene verbinding te maken met daarin recreatieve routes. De sportverenigingen willen daarbij graag moderne en kwalitatief goede voorzieningen. Hierdoor kan de bezetting van de velden in Utrecht worden verhoogd en kunnen ze in de toekomst meer leden aantrekken. Om de plannen betaalbaar te maken en de afstand met omliggende buurten te verkleinen, is er met elkaar nagedacht hoe de sportvelden aan de rand van het gebied ingezet kunnen worden voor functies zoals woningbouw.

Met de resultaten van de ontwerpsessies hebben de beide gemeenten een gebiedsvisie op hoofdlijnen gemaakt. Deze laten we u graag op 18 september zien. Deze gebiedsvisie vormt de basis voor de vervolggesprekken met de sportverenigingen om de nadere uitwerking te bepalen.

Programma:

19:30 uur:  Inloop en ontvangst met koffie en thee

20:00 uur:  Plenaire presentatie van de resultaten van de ontwerpsessies en de gebiedsvisie op hoofdlijnen

20:30 uur: Gesprek aan statafels en mogelijkheid om vragen te stellen aan de gemeente.

21:30 uur:  Einde programma, napraten

Spoedig na de bijeenkomst zal de presentatie over de gebiedsvisie ook op www.zuilensevecht.nl  te bekijken zijn, waarbij u ook de mogelijkheid heeft om een reactie achter te laten tot uiterlijk 1 oktober.

Wat is de verdere planning?
Dit najaar zullen nadere gesprekken met de sportclubs plaatsvinden. Bij een positief resultaat zal de gebiedsvisie aan de twee colleges van B&W en de beide gemeenteraden worden voorgelegd in het voorjaar van 2018.