maandag, 30 april 2018

Gebiedsvisie Zuilense Vecht in Raadscommissie Stad & Ruimte op 17 mei 2018

Na de Raadsinformatiebijeenkomst van 19 april, waar insprekers in gesprek gingen met Raadsleden, bespreekt de Raad op 17 mei met elkaar en met de wethouder de Gebiedsvisie Zuilense Vecht in de Raadscommissie Stad & Ruimte.

De datum is nog niet officieel bevestigd via de website. Binnenkort zal dat naar verwachting gebeuren. Tijd en locatie zal dan ook worden gepubliceerd op de website van de Gemeente Utrecht.

De plenaire raadsbehandeling (en besluitvorming) zal naar verwachting plaatsvinden op 1 juni 2018. Deze datum zal ook ter zijner tijd op de website van de Raad worden gepubliceerd.