dinsdag, 01 oktober 2019

Presentatie Gebiedsplan sportpark Zuilense Vecht aan omgeving

Voor de presentatie van het gebiedsplan voor sportpark Zuilense Vecht hebben de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht op 24 en 25 september twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste avond was voor de omwonenden, de tweede bijeenkomst voor een bredere groep belangstellenden.

Beide avonden stonden in het teken om het voltooide gebiedsplan voor het nieuwe sportpark te presenteren. De eerste bijeenkomst was speciaal voor de omwonenden zodat het projectteam heeft kunnen laten zien wat er wel en niet met de input, die zij op eerdere bijeenkomsten hebben gegeven, is gedaan. Niet alle wensen konden meegenomen worden. Op de bijeenkomst konden de bezoekers langs posters lopen waarop het gebiedsplan in woord en beeld werd verduidelijkt. De onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere woningbouw, het sportieve lint, indeling en ontsluiting sportverenigingen, toegang park, parkeren, sociale veiligheid.

De tweede avond was voor een breder publiek. Het was een druk bezochte bijeenkomst waar het projectteam van de aanwezigen veel positieve geluiden over het plan heeft ontvangen. Op beide avonden was er nog ruimte om input aan gemeenten en stedenbouwkundigbureau Hosper mee te geven voor de volgende fase.

Hoe verder?
In oktober wordt het gebiedsplan aangeboden aan de Colleges van beide gemeenten. Daarna zal het naar de commissies Fysiek domein en Stad en Ruimte gaan. De verwachting is dat het gebiedsplan begin november openbaar is. Dan zal het ook op deze website gepubliceerd worden.

Sportpark Zuilense Vecht
De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht werken samen met sportverenigingen, bewoners en andere belanghebbenden aan de herontwikkeling van de sportparken Daalseweide, Zuilen en Elinkwijk. Vorig jaar hebben de gemeenteraden de Gebiedsvisie voor het sportpark vastgesteld: naar een toegankelijk sportief en groen park met ruimte voor ontspanning, sporten, wonen én een nieuwe onderwijsvoorziening. Het sportpark staat in verbinding met de omliggende wijken. In het Gebiedsplan is deze visie verder uitgewerkt.