woensdag, 27 november 2019

Hoe nu verder?

De komende periode wordt er door beide gemeentes hard gewerkt aan de volgende stap in de plannen voor Zuilense Vecht. De eerste stap is het maken van een Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) en een Inrichtingsplan van Eisen voor de openbare ruimte (IPvE).

Wat is een Inrichtingsplan voor de openbare ruimte?
Het IPvE/FO is het programma van eisen voor de inrichting van de openbare ruimte, en van de sportclusters. Het IPvE bevat ook een voorontwerp van het Lint. In deze fase zorgen we er voor dat alle elementen uit het programma van eisen een plekje krijgen in het gebied en dat alle puzzelstukjes in het gebied een logisch geheel gaan vormen.

Wat is een Stedenbouwkundig programma van eisen?
In het SPvE worden alle eisen en randvoorwaarden opgeschreven voor de bouwvlekken die eerder in het GebiedsPlan zijn getekend. Dit gaat bijvoorbeeld over de vorm van de bebouwing, de woningtypes, maar ook over parkeren en over geluid. We willen na deze fase zeker weten dat het plan financieel en ruimtelijk haalbaar is.

Nadat het SPvE is afgerond, wordt dit nog verder uitgewerkt in een concreet ontwerp; het Stedenbouwkundig Plan (SP).

Wat gebeurt er met mijn opmerkingen?
De meeste opmerkingen die zijn opgehaald tijdens de buurtbijeenkomsten worden verder uitgewerkt in het SPvE en in het IPvE. De opmerkingen zijn waardevol en worden serieus bekeken. Overigens wil dat niet zeggen dat alle wensen en/of opmerkingen meegenomen kunnen worden. Bij het maken van de SPvE en het IPvE gaan we diverse onderzoeken uitvoeren en worden de bewoners en gebruikers betrokken.

Tussen de opmerkingen zaten veel verkeerskundige opmerkingen die wij deels al kunnen beantwoorden, maar deels moeten onderzoeken. Wij komen hier naar verwachting half december op terug via deze website.

Is er een tijdsplanning?
Naar verwachting zijn de onderzoeken en nadere uitwerking aan het begin van het voorjaar gereed. Het SPvE en het IPvE wordt dan een aantal weken voorgelegd aan de bewoners en de gebruikers. In die periode kunt u nog een keer reageren op de plannen. Daarna worden de plannen definitief gemaakt en voorgelegd aan de beide gemeenteraden voor vaststelling (na de zomer).

In later stadium worden er onder andere Bestemmingsplannen en detailontwerpen opgesteld, vergunningsprocedures doorlopen en aannemers geselecteerd. Op z’n vroegst vanaf eind 2021 kunnen de eerste bouwwerkzaamheden buiten beginnen met de realisatie van de nieuwe sportaccommodaties. De woonblokken en inrichting van het Sportief Lint volgen iets later.