Print this page
donderdag, 03 juni 2021

Instemming IPvE/SPvE Zuilensevecht door college Stichtse Vecht

Het college van Stichtse Vecht heeft op 25 mei ingestemd met de reactienota’s op het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en de Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de woonbuurt Utrecht.

Besluitvorming door de gemeenteraad
Het college van Stichtse Vecht legt het IPvE en SPvE voor aan de gemeenteraad. Op 22 juni is de commissie behandeling en op 6 juli is de openbare vergadering van de gemeenteraad. U kunt de vergadering van de commissie en gemeenteraad via internet volgen of terugkijken

Zie het IPvE/SPvE menu of het persbericht voor meer informatie.