Print this page
donderdag, 08 juli 2021

Aankondiging nieuw Bestemmingsplan

De gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Utrecht gaan een nieuw bestemmingsplan maken:

Bestemmingsplan ‘Zuilense Vecht’

Doel
Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkelingen woningbouw, sportfuncties, maatschappelijke functies en een park, bestaande uit een sportief Lint, de sportvelden en de clubhuizen mogelijk maken. Met dit bestemmingsplan wordt het huidige gesloten, monofunctionele en matig functionerende gebied getransformeerd naar een toekomstbestendig multifunctioneel Sportief Park dat de gemeentegrenzen overschrijdt en goed aansluit op de omgeving.

Plangebied
Zuilense Vecht is het sportparkgebied dat ingeklemd ligt tussen de Utrechtse wijk Zuilen, de wijk Op Buuren in Stichtse Vecht, de Burgemeester Norbruislaan en de Amsterdamsestraatweg. Zuilense Vecht ligt in zowel de gemeente Utrecht als in de gemeente Stichtse Vecht.

Planning
Wij verwachten dat u het bestemmingsplan het vierde kwartaal van 2021 kunt bekijken en hierover uw mening kunt geven (zienswijze).

Er is op dit moment geen reden om externe deskundigen om advies te vragen. Dit is een vooraankondiging zoals genoemd in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening. Op dit moment ligt er geen bestemmingsplan ter inzage.