Actuele berichten

Na de Raadsinformatiebijeenkomst van 19 april, waar insprekers in gesprek gingen met Raadsleden, bespreekt de Raad op 17 mei met elkaar en met de wethouder de Gebiedsvisie Zuilense Vecht in de Raadscommissie Stad & Ruimte. De datum is nog niet officieel bevestigd via de website. Binnenkort zal dat naar verwachting…
De gemeenteraad van Utrecht heeft een uitnodiging haar website geplaatst aan eenieder om zijn/ haar mening over de gebiedsvisie Zuilense Vecht kenbaar te maken aan de Raad. Dit kan tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst Zuilense Vecht op 19 april 2018 om 19.30 uur. Hier kunt u zich aanmelden als u wilt meepraten: aanmelden…
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft afgelopen dinsdag jl. de gebiedsvisie unaniem vastgesteld.
Pagina 9 van 15