Actuele berichten

De gemeenteraad van Utrecht heeft een uitnodiging haar website geplaatst aan eenieder om zijn/ haar mening over de gebiedsvisie Zuilense Vecht kenbaar te maken aan de Raad. Dit kan tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst Zuilense Vecht op 19 april 2018 om 19.30 uur. Hier kunt u zich aanmelden als u wilt meepraten: aanmelden…
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft afgelopen dinsdag jl. de gebiedsvisie unaniem vastgesteld.
De gebiedsvisie Zuilense Vecht is in beide raadscommissies aan de orde geweest: in Utrecht in de commissie Stad & Ruimte op 15 februari 2018 en in Stichtse Vecht in de commissie Fysiek op 20 februari 2018, wat tevens de inspraakavond was bij de Gemeente Stichtse Vecht. In Stichtse Vecht heeft…
Pagina 4 van 10