Volgende stap ontwikkeling Zuilense Vecht

Het college van Utrecht heeft op 16 maart 2021 ingestemd met de reactienota’s op het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en de Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de woonbuurt Utrecht. Het college van Stichtse Vecht neemt op 20 april een besluit over het IPvE en het SPvE Stichtse Vecht.

Besluitvorming door de gemeenteraad
Het college van Stichtse Vecht en Utrecht leggen het IPvE en beide SPvE’s voor aan de gemeenteraad. De raden nemen een besluit over de plannen. Dit doen zij naar verwachting eind mei of begin juni. Als beide raden akkoord zijn, gaan we de ontwerpen verder uitwerken.

De openbare vergadering volgen
U kunt de vergadering van de gemeenteraad via internet volgen of terugkijken. Wij plaatsen een bericht op deze site zodra bekend is wanneer de commissie- en raadsvergaderingen plaatsvinden.
De commissievergadering in Utrecht is op 15 april 14.00-16.00 uur. Via de site kunt meekijken met de vergadering.

Reactienota’s
We hebben de reacties op de plannen verwerkt in reactienota’s. Deze kunt u downloaden.

  • Reactienota’s en IPVE en SPVE Utrecht en IPVE en SPVE Utrecht
  • Reactienota SPVE Stichtse Vecht en SPVE Stichtse Vecht: deze volgt na besluitvorming Stichtse Vecht

Verdere inspraak en planning
We zijn gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplanprocedure en verwachten dat de inspraak in Q3/Q4 2021 start.

Voolopige planning

Inspraak bestemmingsplan Q3/Q4 2021;
Vaststelling bestemmingsplan Q2 2022
Publicatie/voorselectie ontwikkelaars woningbouwvelden Q3/4 2022
Start bouw woningen Q3/2024
Start inrichting lint 2023